Όροι Ενοικίασης

 1. Ηλικία οδηγού: Κατώτατο όριο 20 έτη.
 2. Άδεια οδηγού: Έγκυρη άδεια Ελληνική ή Διεθνή, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν ένα χρόνο.
 3. Ελάχιστος χρόνος μισθώσεως: Ένα 24ωρο.
 4. Πρόστιμα: Κάθε πρόστιμο για τροχαία παράβαση κατά την διάρκεια της ενοικιάσεως επιβαρύνει τον ενοικιαστή.
 5. Απαγορεύεται να οδηγείται τούτο παρ’ οιανδήποτε άλλου εκτός του αναγραφόμενου εις το συμβόλαιο.
 6. Φ.Π.Α. χαρτόσημα συμβάσεως ανερχόμενα συνολικά σε 24% αποτελούν πρόσθετη επιβάρυνση.
 7. Βενζίνη πληρωτέα από τον πελάτη.
 8. Εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα.
 9. Τα αυτοκίνητα παραδίδονται και παραλαμβάνονται εις Αεροδρόμιο και Πεύκα Θεσ/νίκης.
 10. Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτ/των επί πλοίων χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας μας.
 11. Ο ενοικιαστής δεν απαλλάσσεται εντελώς από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεχτεί να καταβάλει το ποσό € για κάθε μέρα τις ενοικίασης του οχήματος. Στην φούλ ασφάλεια δεν περιλαμβάνονται τα λάστιχα, οι ζάντες και τα χτυπήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η απαλλαγή του οδηγού ορίζετε στο ποσό ως € στην μικτή ασφάλεια η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η ασφάλεια μικτή είτε φούλ είναι να ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
 12. Εάν ο μισθωτής οδηγεί υπό μέθη, επικίνδυνα ή με τρόπο μη προβλεπόμενο από το εγχειρίδιο οδήγησης του οχήματος, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να του στερήσει το όχημα για το υπόλοιπο της περιόδου ενοικιάσεως, χωρίς ο μισθωτής να έχει καμία απαίτηση επιστροφής χρημάτων από τον εκμισθωτή.

 

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση ορυκτέλαια και λιπαντικά.
 • Ζώνες ασφαλείας σε όλα τα αυτοκίνητα
 • Χάρτης σε ζήτηση του πελάτη.